L. Cazals and . Frau, d'ap. Lagarrigue, p.1941

B. .. Tumulus-7,-sépulture, L. Cazals, and . Frau,

, sépulture B Tumulus 9, vol.9

L. Cazals and . Frau, d'ap. Lagarrigue, p.1971, 2006.

L. Cazals and . Frau,

L. Cazals and . Frau, d'ap. Lagarrigue, vol.14, p.1972, 2006.

, Tumulus 41, sépulture A (ambre)

C. .. Cazals and L. Frau, Tumulus, vol.44

L. Cazals and . Frau, n°2026 et 2041 d'ap. Lagarrigue, vol.49, 2006.

, Tumulus 51, sépulture A Tumulus 61 Tumulus 65

, Tumulus 51, sépulture B

C. and L. Frau,