A. A-s-h-k-i-n and J. , , vol.1, pp.1-9

A. A-s-h-k-i-na-n-dj and .. M. D-z-i-e-d-z-i-c, , pp.7-9

J. -f.-b-e-r-r-e-t,

O. T-h-o-um-i-n-e, A. O-t-t, O. C-a-r-d-o-s-o-,a-n-dj, and -. ,

J. ,

, I nP r o c .C am b .P h i l, vol.8

S. T-o-r-z-a and R. G. , C o x ,a n dS .i dd r o p s .P h i l, vol.2, pp.1-9

, B a r r e r o .Z e r o t h-o r d e r, vol.5

G. H-e-r-t-za-n-dh, Z e i t s c h r i f t f ü r P h y s i k, vol.1, pp.3-5

E. , , vol.8

. D-i-um-.z-h-e-t-fp-i-sm-ar-e-d-a-k-t-s-i-i-u, , vol.9

J. G-u-c-k and R. , , vol.1, pp.7-13, 1984.

M. R-t, D. R-om-e-y-k-e, H. M. L-e-n-z, and R. E-r-i-c-k-s-o-n,

, D ec om e t i s l i b e l l i t r e s .T y p i sA n d r eaeA p e r g e r i, pp.1-6

P. N. ,

B. ,

S. , , pp.1-9

A. C-a-s-n-e-r and J. -p-.d-e-l-v-i-l-l-e,

J. P-e-t-i-t, , vol.2, p.1

M. R. , ) : 1 0 2 2-1 0 3 3 ,F e b r u a r y1 9 8 5. dfl u i dp a r am e t e r si nt h et w ofl u i dd r, vol.1

P. A. W-i-n-s-o-r-.h-y-d, , vol.4

B. P. B-i-n-k-s, W. -g-.c-h-o, and P. D. , , vol.6

N. A. R-i-ums-y-s-t-em-s and . Toa, , pp.1-9

B. ,

A. , , vol.9

D. , , vol.9, pp.1-9

J. ,

A. , P h y s i c sL e t t e r sA, vol.1

J. , , vol.9

M. C. , , vol.1, pp.3-4

H. and T. C. .r-s(-e-p-l, , vol.7, pp.1-9

E. , , vol.8

E. R-i-o, A. D-a-e-r-r, and B. , , vol.9

, P h y s i c so fF l u i d s ,1, vol.6

, P h y s i c so fF l u i d s ,1, vol.6

G. , K. Y-a-n-g, H. L-u-o, and X. T-r-a-p.-i-e-e-e-p, , vol.8, pp.1-8

B. ,

X. C-h-e-n, G. , H. L-u-o, and W. X-i-o-n-g, , vol.4

H. -w-.s-c-hm-i-d-t, , vol.5

A. D. E-s, A. K. K-i-r-b-y, and C. Db-a-i-n-;-r-sca, , pp.1-9, 2011.

B. Ph-i-e-b,

K. H. and C. , , pp.7-8

J. H-e-n-r-i-k-s-e-n and A. C. , , vol.3, p.1

B. ,

C. ,

W. W. Z-h-a-n-ga-n-dj-.r-.l-i-s-t-e-r-.s-im-i, , vol.3, pp.1-1