P. ?-?r-r?, ?. ?@bullet?-d-u-i-=-{u-j, ?. D}-??-?-?r-s??t?, ?. ???????-??tt?-?é?, ?. et al., ? i , a i , ? i ) ?? ??P??s?t T D ([u])? ?? ? a i q?? ??rr?s???? à u i ?t ? i q?? ?st r?str???t ??ss? ?? s?????? u i ? ? i q???t à ??? ?st ?????sé ?? ????s?????

?. , ?. @bullet?-?????-??-?-r?-?-?-?-t, @. ?. , ?. , ?. ?? et al., (c, b)} ?t u = abcbac? ?? ? T D ([u]) = {c, a}, a, a{c, b}, b, b{a, b, c}, c, c{c, b}, b, a{c, a}, a, a{a, b, c}, c, c? ???? ??tt? ?é???t??? ???s ???tr??s ???? ?? ?r???s?t??? s?????t? q????? tr??? [u] ?t s?? ??P??s?t ?ss???é T D

?. Pr?, ?. ??-?-?-?-rt?-q??@bullet, ?. ??-@bullet?-r?@bullet?t?-?-?-?-?-?-?t-u-?st, @. , ?. ?t?r?-tr? et al., ??r ?é???t???s ????? ?t ??????? ? ?st ??r ?é???t??? ?? ??r??t?r? tr??s?t???

?. ??t-r??s-?-?-?-?r-?-?r-ré??rr?, ?. ??-?-?-?-?-?-s??ér?-?-t-@bullet?s-??s-s????, ?. , ?. ??, =. et al., ? ?? q?? ???t q?? i ? ? j ??r u i ? D u j ?t ???s ?? ??s i ? j? ? ???? ???st? ?? k ? [0, |n|[ t?? q?? i + 1 = k = j ? 1 ???rs s?s??s q?? i ? i + 1 ? i + 2

?. P?r, @. Séq??-?-t-?-?st-??ss?, ?. ?t?r?-tr?, ?. , ?. et al., r???ss?s ?t ?? s??s???s????? A ?tt???é à ??? tr??s?t??? ???é??s? ?? ??st? ??s ?r???ss?s ré???s??t

?. ?-?t-?, =. , ?. ??p-?-?-s?t-t?@bullet-q??-?, ?. ?. ??{?}?, ?. ?? et al., ) s? ??s ???tr???t?s s?????t?s s??t r?s???té?s? ?? ? ? (?)

M. ??-?-?-@bullet???t?, ?. ??r??t?, ?. @bullet?-?-r, ?. ?. , ?. ?@bullet?-??-?-?rq??s et al., ?s ??s??t? ??s ??s?????s ? i ?t ? i ?? ? ?? ?? s?rt?? s? ???r t??t i ? [0..n]? ?? ? ? ?1 (a i ) ? E p ????? p ? P?? ???rs ?? ????t? p ???s ? i ?t ???s ? i ? ???s? ?? ???tr???t? 3 ?? ?? ?é???t??? ?? ?? tr????t??? ???? str??t?ré? ?st r?s???té?? ? ???ss? ?? ?? ?r??é?é? ???r ???q?? i ? [0..n]? ?? r?t?r? ?? ? i ??s é???t?????s ??rq??s m q?? ?? r?s???t??t ??s ?? ???tr???t? 4? ?? ???t? ??s ??rq??s ?? ?ér????t ??s ??tt? ???tr???t? s??t ???t???s ?t ????tr????s??t ??s ?? r???t?

?. @bullet?q??-q??-@bullet?s-?-?-?-tr??, ?. , ?. ?. , ?. , ?. et al., ? s??t r?s???té?s ??r ?? ?? ???t s? ? 1 ?t ? 2 r??rés??t??t r?s???t??????t ????s????? ??s ??rq?? ?? ? 1 ?t ? 2 ????? ??rt ?t P 1 ?t P 2 ??s ??s?????s ??s ?r???ss?s ?ss???és à M 1 ?t M 2 ???rs? ? ?? ? P 1 ? ? 1 ?t P 2 ? ? 2 q?? ?r???q???t q?? P 1 ? P 1 ? ? 1 ? ? 2 ?t, q????? ? ? (? 1 .? 2 ) = ? ? (? 1 ).? ? (? 2 ) ?t ?? q??

?. , ?. ?. , ?. ?. , @. ???-?-?tr?-?-ré?é??-?-t-q???@bullet-?st, ?. Ss??@bullet? et al., ????st?r ??s ??ts s?r ??s ???????ts ???ss?q??s? ???????t?? ?? ??tt? ??rt?? ?st ??ét????r ?? r???t??? ??tr? ?? ????q?? ??????q?? ?? s????? ?r?r? s?r ??s ??ts ?t ??s ??P??s?ts ? ?? s????r? ??ét????r ??? str??t?r? ??r??tt??t ????????r ??s é?é???ts ???st?t?t??s ??s ??P??s?ts ???s ?r????st??????t???s? ??s ??t???s ? ? ? ? ?

?. A??-r?, ?. , ?. , ?. ?@bullet?-??-?-?-s?t?-?-?-s-@bullet?é?s-À, ?. et al., (P re m ) m?? , (X a ) a?? , (P ost m ) m?? ? ?é???t?, os), (?(P re m )) m??

?. .. S?t-s?-?t-s??@bullet?-?-?-?-t-s??-@bullet-?-(-p-os-)-=-{0, ?. @bullet-?-?-?r-t, ?. , ?. ?t-t-?-?t-i, and ?. {0, n}? i ? ?(X a ) ? ? i = ? i , a, ? i ? ? ???r t??t m ? ? ?t t??t i ? {0, . . . , n}? i ? ?(P re m ) ? ? i = ? i , a i , ? i ? m ? ? i ? ? ???r t??t m ? ? ?t t??t i ? {0

P. , ?. ??p-?-?-s?t-??-@bullet?-?-?-t?t?-?-?-?-?, S. , ?. ?. , ?. ??-??-??p-?-?-s?t-??-?-?-?-@bullet?q??-q?? et al., ? ? ???t s????r???r ?? ????tr?s t?r??s ???s?? ? ?(P os) ?st é???? à ????s????? ??s ??s?t???s ?? ? ? ?(X a ) ?st ????s????? ??s ??s?t???s ?ù ?? ??ttr? a ? ? ????r?ît? ? ?(P re m ) ?st ????s????? ??s ??s?t???s ?? ? ?ù ?? ??rq?? m ? ? ????r?ît ?? ?r???????t??? ??? ??rq?? ?? ? ?(P ost m ) ?st ????s????? ??s ??s?t???s ?? ? ?ù ?? ?, pp.0-0

{. , 1. , ?. , ?. , ?. ?. et al., q?? ??s ?r?r?s ??rt???s ????s ?ré??sé???t ??s ???s?ts? s??t ?t???s ???r ?? s?é??? ???t??? ??s s?stè??s ?????rr??ts? ?????s??s ?? s?stè?? S s?é???é ??r ? ??? ???r?ss??? ré????èr? ??s ??P??s?ts ? ???t p ??? ?r??r?été s?é???é? ??r ??? ??r???? ? ???s M SO(?, )? ?? q??st??? ?st S ?, p.4

?. Pr?????, ?. S??t-q??-t, ?. ??p-?-?-s?t-?-?-??t-Êtr?-?é?, ?. ???-???-?-??s-@bullet?-?-r-?-?-?-s?t?, ?. ???????-?-?-?t et al., ,n ) ? ¬p ? ?st ??s?t?s????? ???rs ?? ?????st? ??s ?? ???s?t E, ? ?é?éré ??r ? ?? s?rt? q?? E, ? |= ¬p? ???s?? S s?t?s???t p? ?????s??s ????t????t q?? ?(P os, (P re m i ) i=1,...,n , (X a ) a?? , P ost m i ) i=1,...,n ) ? ¬p ? ?st s?t? ?s?????? ???rs? ?? ???st? ?? ???s?t E, ? ?é?éré ??r ? ?? s?rt? q??, P os

?. ?-t-s?r, ?. ?@bullet-?-????t-2, ?. ×. , ?. , ?. et al., ?r??r ??s ???????s ré?????rs? ??tr? str??t?r? ???t êtr? ?t???sé? ??r????t ???r ?? ???é??s?t??? ?? s?stè??s ?????rr??ts ?t ???s ????s ét???? s?s éq?????????s ???? ??s ???è??s ???ss?q??s ?? ?? ?????rr???? q?? s??t ??és ??? ?r?r?s ??rt???s? ??ét??? ?? ??s éq?????????s ???s ? ??r??s ?? ???st?t?r q?? ??s ?? P??s?t ??t ?? ??? ???r???r ?????r?ss??? ??r?? q?? ??????? ?? tr????r? ??s ??s?????s ??s ???è??s ???ss?q??s t????s q?? ??s tr???s ?? ????r???????? ??s ??ss??? ??q????? ???rts ?t ??s ???s?ts sér?????r???è??? ??????t??? ??s ??P??

?. , ?. ?. , ?. ??-??-tr?, ?. , ?. et al., ?? ?à? ?? ?st ??t?r?? ?? s? ???????r q?????s s??t ??s ???ss?s ?? ???s?ts ?????s q???? ???t r??rés??t?r? ???ù ?? tr????? ?? ??r??tér?s?t??? ?? ??s ???ss?s? ??s rés??t?ts ?? ?ér????t??? r?st?r??t ???????s ??r ??????rs ???r ??s ???s?ts ?????s ???s? tr????ts ?? ??P??s?t ? ??? ét??t ?é??????? ??ss? ???? s?r ??s ??ts ???s q?? s?r ??s ??ts ?????s? ???s ????s ??rt?s tr????t q???q??s ???è??s?s ??s ???r?é ?? ???è?? ??s rés???? ?? P?tr? ???s ???s ???s??s q?? t??t ?? ????s ?? ??s ??s rés???? ?? P?tr? s???s ?st ?????? à tr????r?? ??s ??r???rs s??t ??r ??????rs ????r? ??és ??? tr???s? ????? ??s ??rs???t???s ??s ???s ??tér?ss??t?s ?t ???é???t?s ?st ?? ré???s?t? ??s ré???ts tr????? ?? P??? ??st?? ?t ???tr??? ??s?? s?r ?? s?t?s??????té ??? s?r ??s tr???s ?????? ???ss??t êtr? ?é?ér???sés à ??t ???t s?r ??s ??P??s?ts ? ?? ?st ??ss? ????s ?st????s ?? ?ê?? q???? s?r??t ??tér?ss??t ????té?r?r ??s tr????? ???s ??s ?????? ??????r ???s ???????r?s t??s q?? ?P?? ?? ??? q?? ?? s??t ??s à ???r????? ??sés s?r ??s ?r?r?s ??rt???s? ???s ??????? ???r????? ?t ??????r??t ??t ???tré q?? ?? ?r???è?? ?? ?? ?ér????t??? ????? ??r???? ??? s?r ??s ?r????s ?é?érés ??r ??? ?r?????r? ??rs ???t??t? ?st ?é???????? ?? rés??t?t ????? ?? ??tr? ????t ?? ??? ?? ?? ?ér????t??? ?ù ??s ???s?ts s??t ?? ????? ??s ?r????s ?t ??s ?r?????r?s ?t???sés ???r ?é?r?r? ??s s?stè??s? ??tt? ???r???? ???t êtr? ?t???sé? ???r ?? ?ér????t??? ?? sér?????r???è?? ?? ??rt??????r? ???s ???s??s q???? s??t